OTÁZKY

Potřebujete jako investor nezávislý výkaz výměr?

  • Máte přesný podklad kolik čeho se má provést a nedochází k dohadům s dodavatelem, co v ceně bylo nebo ne.
  • Máte podklad pro výběr dodavatele. Všichni uchazeči naceňují stejné položky a okamžitě máte přehled o cenově nejvýhodnější nabídce.
  • Pokud necháte přímo ocenit projektovou dokumentaci několika firmami, dostanete různé nabídky, které se budou lišit jak v množství, tak i ve formě zpracování. Vyznat se v těchto nabídkách nebývá zrovna nejjednodušší.

Proč mít oceněný rozpočet?

  • Máte přehled o tom, jak se pohybují ceny, a můžete při vyhodnocování posoudit výhodnost nebo nevýhodnost nabídky.
  • Máte možnost jednoduše změnit ceny specifikací (materiálu), který si jako investor vyberete sám (obklady, dlažby, podlahy, okna, dveře, zařizovací předměty apod.).