O NÁS

Provádíme kompletní služby: rozpočty a kalkulace staveb.
Našimi zákazníky jsou soukromí investoři, stavební firmy, projektové kanceláře a státní správa.

 

V oboru rozpočtování se pohybujeme už 20 let.

 

Vzhledem k tomu, že máme zkušenosti i s prováděním staveb a jejich řízením, je náš pohled na rozpočtování komplexnější. Rozpočty zpracováváme v programu od firmy RTS Brno. Přehled výstupů je možné prohlédnout ve složce „ ke stažení „.

Naše hlavní činnost je tvorba rozpočtů v těchto činnostech:

 • Výstavba RD
 • Rekonstrukce RD
 • Snížení energetické náročnosti – zateplení objektů, výměna výplní otvorů apod.
 • Dopravní stavby – chodníky, nástupiště, komunikace
 • Průmyslové haly
 • Vodohospodářské objekty – kanalizace, vodovod, vsakovací systémy apod.
 • Památkově chráněné objekty

 

Tvorba rozpočtu

 • Z dodané projektové dokumentace
 • Ze zaměření, které provedeme na místě, a Vámi navrženého řešení
 • Na základě hrubého orientačního soupisu prací, týká se hlavně specialistů na ÚT, VZT, elektro. Na jejich podkladě provedeme zatřídění dle příslušných ceníků
 • Ocenění již zpracovaného výkazu výměr – soupisu prací

Oblast působení – celá ČR, zejména liberecký, ústecký a středočeský kraj